Tim Lacroix

Als ploegleider ben je verantwoordelijk voor het strategisch leiden en managen van het team. Bij onze ploegen hebben wij meerdere ploegleiders. Voor de wedstrijden maakt de ploegleider een opstelling met welke selectie zij aan de start willen staan. Ook maken zij voor de koers samen met het team een koersplan. Tijdens de koers rijdt de ploegleider bijna altijd in de auto achter de koers aan. Als ploegleider moet je een goed koersinzicht hebben en de tactiek elk moment kunnen aanpassen op basis van de wisselende omstandigheden. Vaak rijden we ook met communicatie en heeft de ploegleider zo via radio’s direct contact met de renners. De ploegleider geeft instructies, motiveert en biedt mentale ondersteuning.

Ook regelt de ploegleider meestal het transport, de accommodatie en de maaltijden voor het team tijdens (meerdaagse) wedstrijden. Samen met de andere stafleden maken zij het seizoensschema en de doelen van het team.